Сүлжээ сервэр зохион байгуулалт

Бидний санал болгох бүтээгдэхүүн үйлчилгээ


  • Дотоод сүлжээ
  • Дотоод сервер
  • Өндөр хурдны WiFi6 хандалтын сүлжээ
  • NAS сервер