Гэр Смарт Эрдэнэт хотод эдийн засгийн форум, технологийн үзэсгэлэнд оролцлоо

  • gersmart
  • 2023-06-19


Гэр Смарт брэнд Эрдэнэт хотод эдийн засгийн форум, технологийн үзэсгэлэнд оролцож ухаалаг тоолуур, хогийн менежментийн систем, гэрийн автоматжуулалтын систем, шинэ бүтээгдэхүүнүүдээ танилцууллаа.
Бидний шинэ технологитой танилцсан хэрэглэгч, хамтран ажиллагсдаа баярлалаа.