"HOUSE EXPO 2023" Үзэсгэлэн арга хэмжээ-нд Гэр смарт амжилттай оролцлоо

  • gersmart
  • 2023-04-24ҮХХ-ийн хамгийн том "HOUSE EXPO 2023" Үзэсгэлэн арга хэмжээ-нд Гэр смарт брэнд амжилттай оролцож Ухаалаг төхөөрөмжүүдээ танилцууллаа. Үзэсгэлэнгийн арга хэмжээнд 21 хаус төслүүд өөрсдийн төслүүдээ танилцуулсан билээ. Түүнчлэн Агентуудаас зөвлөгөө авах, төслүүдтэй хамтарч ажиллах саналууд тавигдаж, худалдан авалтын онцгой нөхцөл боломжуудыг тавилаа. HOUSE EXPO арга хэмжээ нь жил бүр “ХАУС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ АВАХ” эздийг шалгаруулдаг бөгөөд зочдоос сугалаанд оролцох QR-г уншуулан бүртгүүлж 30, 50, 100 сая төгрөгийн сугалааны Азтанууд тодрууллаа. ҮХХ, хаусны зах зээлийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг  хэрэглэгчдэд хүргэлээ.#HOUSE-EXPO #GERSMART