Оффис албан байгууллагын ухаалаг шийдэл

Бидний санал болгох бүтээгдэхүүн үйлчилгээ


  • Байгууллын дотоод IoT сүлжээ
  • Ухаалаг хөшиг
  • Ухаалаг хаалганы цоож,, бүртгэлийн систем
  • Автомат хөшиг, гэрэл, залгуур
  • Аюулгүй байдлын систем

Оффис албан байгууллагын ухаалаг шийдэл